47 Huruieşti

1. Descrierea limitelor

NORD:        De la intersecţia culmii Arini – Palanca, şoseaua Ocheni – Dealu Morii, până în Dealu Morii

 EST:             Râul Berheci de la Dealu Morii până la limita cu judeţul Vrancea

 SUD:            Limita cu judeţul Vrancea de la intersecţia cu râul Berheci, până la intersecţia cu pârâul Polocin               

VEST:             De la intersecţia limitei de judeţ cu pârâul Polocin, în amonte pe pârâu până la Floreşti, de aici pe şoseaua Lespezi – Găiceana până la intersecţia cu culmea Arini – Palanca