48 Borzeşti

1. Descrierea limitelor

NORD:        Limita OS Livezi cu OS Căiuţi, de la confluenţa râului Trotuş cu râul Tazlău pe râul Trotuş, apoi pe DJ Gura Văii – Răcăciuni până la intersecţia cu drumul Dumbrava – Rădoaia

 EST:             Limita OS Sascut cu OS Căiuţi din intersecţia drum Rădoaia cu DJ Gura Văii – Răcăciuni, pe culmea Sascutului până la Plaiul Pionierilor (LEA)

 SUD:            Culmea Plaiul Pionierilor până în Trotuş la vărsarea pârâului Bâlca                    

VEST:          Vărsarea pârâului Bâlca în amonte pe râul Trotuş – vărsarea pârâului Pralea, pe pârâul Pralea până în calea ferată Adjud – Oneşti, pe calea ferată spre Oneşti până la Podul Alb