24 Bratila

1. Descrierea limitelor

NORD:        De la vărsarea pârâului Drăgugeşti cu râul Tazlău pe pârâul Drăgugeşti în amonte până la limita cu OS Bacău

 EST:             Limita OS Bacău cu OS Livezi de la borna 284 pe culmea Rozdovanului – culmea Cireşului spre pârâul Căpriorul până la borna 243 din UP IV Brătila, limita OS Sascut cu OS Livezi borna 243, UP IV Brătila, culmea Morcoteţului,200 m sud de borna 247,UP IV Brătila – DJ Gura Văii – Răcăciuni

 SUD:            Limita OS Livezi cu OS Căiuţi de la intersecţia DJ Gura Văii – Răcăciuni cu culmea Morcoteţ pe DJ până la intersecţia cu râul Trotuş, apoi pe Trotuş până la confluenţa cu râul Tazlău           

VEST:          Confluenţa râului Tazlău cu râul Trotuş pe râul Tazlău în amonte până la confluenţa cu pârâul Drăgugeşti.