28 Damienesti

1. Descrierea limitelor

NORD:        Amonte de satul Drăgeşti, pe limita cu judeţul Neamţ (pe culme) prin nordul satului Poieni până la intersecţia cu drumul Roşiori – Muncelu  de Jos

 EST:             De la intersecţia limitei judeţului Neamţ cu drumul Roşiori cu Muncelu de Jos, pe culmea până în satul Roşiori, pe drum auto Roşiori – Berbiceni – Zăpodia

 SUD:            Zăpodia pe drumul Vaslui – Bacău până în Traian                    

VEST:          Traian – drumul prin Ursoaia – Mâgla – Brad – Drăgeşti în amonte pe drum până la intersecţia cu limita de judeţ.