7 Geamana

1. Descrierea limitelor

NORD:        Vf.  Rădvan – culmea Balint până în vf. Mormântul Ciobanului (limita cu OS Tarcău) până la limita cu OS Tazlău, plaiul Holmului – Geamăna,  până la vf. Geamăna

 EST:             Limita cu OS Moineşti (de la vf. Geamăna – plaiul Cioatei – vf. Comanacul) până la culmea Jereapăn; în continuare plaiul dintre pârâul Izvorul Alb şi Asău în satul Păltiniş – râul Asău în aval până la culmea Iacob

 SUD:            Culmea Iacob de la pârâul Asău până în vf. Pietrosu                    

VEST:          Vf. Pietrosu – culmea Preoteselor – piciorul Încrucişat – vf. Socilor – vf. Rădvan