29 Odobesti

1. Descrierea limitelor

NORD:        Limita cu judeţul Neamţ de la intersecţia drumul Roşiori – Muncelu de Jos până în satul Poiana Humei

 EST:             Sat Poiana Humei pe culmea Tutovei prin punctele Moarta – releu Dialog – zarea Odobeşti – Runc – Carieră – limita cu OS Zeletin (Roşca – Şipoţel – Trestia – până la intersecţia cu DJ Bacău – Podu Turcului), pe DJ intersecţia cu şoseaua Glodişoarele – Filipeni – intersecţia cu culmea Mărăşti

 SUD:            Zarea Bărtăşeşti spre Valea Fânaţului contur pădure OS Traian, trupurile Munteneasca – Viforeni – Zahana, urcă pe culmea Pietrăriei, trup: Stuhuleţ – Măriuţa – pe pârâul Stuhuleţ – Bijghir pe drum până la intersecţia cu DJ Bacău – Vaslui                  

VEST:          De la intersecţia drumului Bijghir cu DJ Bacău – Vaslui pe acesta prin Zăpodia (intersecţia cu drumul spre Roşiori – pe acesta prin Berbinceni – Văleni – Neguşeni – Roşiori – limita cu judeţul Neamţ)