11 Poduri

1. Descrierea limitelor

NORD:        Şoseaua Moineşti – Bacău, de la intersecţia cu drumul spre Poduri până la intersecţia cu râul Tazlău

 EST:             Râul Tazlău, de la intersecţia cu şoseaua Moineşti – Bacău (Floreşti) în aval până la vărsarea pârâului Strâmba

 SUD:            De la vărsarea pârâului Strâmba în Tazlău – culmea Verşeşti – culmea Turluianu – dealu Stoian – limita ocoalelor silvice: Livezi, Dărmăneşti şi Moineşti                 

VEST:          De la intersecţia Ocoalelor silvice Livezi, Dărmăneşti şi Moineşti, pe limita cu OS Dărmăneşti: plaiul Bulimandru – Tarniţa – Secătura, pe piciorul Runcu Mare până la intersecţia şoselei Moineşti – Bacău cu drumul spre Poduri.