45 Corbasca

1. Descrierea limitelor

NORD:         De la vărsarea pârâului Fulgeriş în lacul Bereşti – Sascut – amonte – sat Chilia Benei, limita cu OS Bacău, linia parcelară din nord de trupul Grimbăroaia, intersecţia cu culmea Arini Palanca

 EST:             Culmea Arini Palanca – Stăncioaia, de la trupul Grimbăroaia la intersecţia cu şoseaua Găiceana – Lespezi pe şosea până la Floreşti, coboară pe pârâul Polocin până la limita cu judeţul Vrancea (intersecţia cu pârâul Pradaiş)

 SUD:            Limita cu judeţul Vrancea (LEA) de la intersecţia pârâurilor Pradaiş şi Polocin până la barajul Bereşti – Sascut                    

VEST:          Mijlocul lacului de acumulare Bereşti – Sascut în amonte până la vărsarea pârâului Fulgeriş.