53 Vultureni

1. Descrierea limitelor

NORD:        Limita cu OS Traian de la intersecţia limitelor OS Traian – Sascut – Zeletin, trupul Parincea borna 271 UP II Berheci, la nord de trup Pleşa, sud de sat Pădureni – drum de pământ Pădureni – Onceşti – Dealu Perjului – Taula, drum de pământ sud de Slobozia, până la intersecţia cu pârâul Drobotfor

 EST:             Pe pârâul Drobotfor de la intersecţia cu drumul de pământ Taula – Slobozia în aval pânăla Gura Crăieşti

 SUD:            Gura Crăieşti, drumul de pământ până la Negoaia – Bălăneşti până în culme, apoi pe culme – drum de pământ până la intersecţia cu drum de pământ, pe acesta prin localităţile: Frumuşelu, Baboş, Dealu Morii                  

VEST:          Dealu Morii limita cu OS Sascut, pe culme la vest de trupurile de pădure: Bălăneasa – Godineşti – Valea Merilor – Valea Salciei – trup Parincea, borna 271 UP II Buhoci