Tarife

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ A VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR SPORTIVI BACĂU
Str. Mihai Viteazu nr. 4, Bacău, jud. Bacău
Telefon/fax – 0040234543800 e–mail: ajvpsbc@yahoo.com

23.05.2023

O F E R T A   V A N A T O A R E    C U    S T R A I N I

I. DATE ŞI DOCUMENTE NECESARE (original şi copie)

1. Permis de vânătoare

2. Permis de portarmă

3. Asigurare internaţională de accidente

4. Serie şi nr. paşaport și/sau Carte de Identitate

5. Marca, calibrul, seria armei (armelor) cu care vin în România

6. Data intrării în România, punctul de vamă

7. Perioada şederii în România, ce doresc să vâneze

8. Adresa sau nr. de fax la care vom transmite invitaţia pentru vânătoare.

Datele de la punctele 4 – 8 se comunică cu 15 zile înaintea sosirii.

II. TARIFE PENTRU ORGANIZARE, ÎMPUŞCARE ŞI PRELUARE VÂNAT

1. CERB COMUN (Cervus elaphus)

a) Mascul

– Perioada de vânare: 01.09 – 31.12.

– Tarif de organizare vânătoare: 50 euro/zi/ vânător

– Tarif de împuşcare pentru trofeu :

Masa trofeului

(Kg)

Tariful de împuşcare

euro/piesă

(masă iniţială)

Adaos pentru fiecare

10 gr. în plus

faţă de masa iniţială

(euro/10 gr.)

5,00 – 7,00

1.000

2,0

7,01 – 8,00

1.450

5,0

8,01 – 9,00

2.000

6,0

9,01 – 10,00

2.650

8,0

10,01 – 11,00

3.500

13,5

11,01 – 11,50

4.900

20,0

peste 11,50

6.950

30,0

Începând cu data de 10 octombrie, tarifele de împuşcare se reduc cu 10%.

– Tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată: 800 euro/piesă.

– Tarif pentru foc greşit: 100 euro/foc greşit.

b) Femelă (ciută) sau tineret (până la un an)

– Perioada de vânare: 01.09 – 15.02.

– Tarif de organizare vânătoare: 50 euro/zi/vânător.

– Tarif de împuşcare: 150 euro/piesă.

– Tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată: 75 euro/piesă.

– Tarif pentru foc greşit: 30 euro/foc greşit.

2. CĂPRIOR ( Capreolus capreolus)

a) Mascul peste 1 an (selecție sau trofeu)

– Perioada de vânare: 01.05 – 15.10.

– Tarif de organizare vânătoare: 50 euro/zi/ vânător

– Tarif de împuşcare pentru trofeu :

Masa trofeului

(grame)

Tariful de împuşcare

euro/piesă

(masă iniţială)

Adaos pentru fiecare

1 gr. în plus

faţă de masa iniţială

(euro/1 gr.)

până la 300

100

301 – 400

280

3,5

401 – 500

650

7,5

peste 500

1.450

20,0

Începând cu data de 15 august, tarifele de împuşcare se reduc cu 10%.

– Tarif piesă rănită şi nerecuperată: 100 euro/piesă

– Tarif pentru foc greşit: 25 euro/foc greşit.

b) Femelă peste 1 an (căprioară) sau tineret (cu vârsta sub un an, mascul sau femelă):

– Perioada de vânare : 01.09 – 15.02.

– Tarif de organizare vânătoare: 50 euro/zi/vânător

– Tarif de împuşcare: 30 euro/piesă

– Tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată: 20 euro/piesă

– Tarif pentru foc greşit: 5 euro/foc greşit.

3. MISTRET (Sus scrofa)

– Perioada de vânare :

                – Mascul : tot anul

                – Femelă și purcel : 01.06 – 31.01.

– Tarif de organizare vânătoare:

                – la pândă sau dibuit : 60 euro/zi/vânător

                – la goană : 90 euro/vânător.

a) Mascul : – Tarife de împuşcare pentru trofeu:

Lungimea medie

a colţilor armă

(cm)

Tarif

euro/piesă

(lungime iniţială)

Adaos pentru fiecare

mm în plus faţă de

lungimea iniţială

(euro/mm)

până la 12,0

150

12,1 – 16,0

250

3,5

16,1 – 20,0

400

5,0

peste 20,0

620

10,0

– Tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată: 100 euro/piesă

– Tarif pentru foc greşit, la pândă şi dibuit: 50 euro/foc greşit.

b) Femelă:

– Tarif de împuşcare:

               – la goană : 175 euro/piesă

               – la pândă şi dibuit : 250euro/piesă

– Tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată: 100 euro/piesă.

– Tarif pentru foc foc greşit la pândă şi dibuit: 50 euro/foc greşit.

c) Purcel (maxim 50 kg neeviscerat):

– Tarif de împuşcare: 70 euro/piesă.

– Tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată: 45 euro/piesă.

– Tarif pentrufoc greşit la pândă şi dibuit: 25 euro/foc greşit.

4. URS (Ursus arctos)

a) Vânătoare colectivă:

– Tarif de organizare vânătoare: 90 euro/zi/vânător

– Tarif de împuşcare: (punctaj C.I.C. pentru blana crudă)

  până  la  350  puncte inclusiv 3.000 euro/piesă
  peste  350  puncte   4.500 euro/piesă

 – Tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată: 1.000 euro/piesă

b) Vânătoare individuală (la pândă și/sau dibuit):

– Tarif de organizare vânătoare: 120 euro/zi/vânător

– Tarif de împuşcare: (punctaj C.I.C. pentru blana crudă)

până  la  350  puncte inclusiv  3.000 euro/piesă
351  –  400  puncte    4.500 euro/piesă
peste  400  puncte  

 4.500 euro/piesă

+ 40 euro/punct în plus

 – Tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată: 1.000 euro/piesă

– Tarif pentru foc greșit: 120 euro/foc greșit

5. ALTE MAMIFERE DE INTERES VÂNĂTORESC

Specia şi

perioada de vânare

Tarif organizare şi

împuşcare

(euro/piesă)

Tarif piesă rănită

şi nerecuperată

(euro/piesă)

Lup (Canis lupus)

01.09. – 31.03.

300

100

Jder (Martes sp)

15.09. – 31.03.

50

6. IEPURE (Lepus europaeus)

– Perioada de vânare : 01.11. – 31.01.

– Tarif de organizare vânătoare :

               – la sărite : 20 euro/zi/vânător

               – la goană: 30 euro/zi/vânător.

– Tarif de împuşcare şi preluare : 25 euro/piesă.

7. PĂSĂRI DE INTERES VÂNĂTORESC

Specia şi

perioada de vânare

Nr. maxim de exemplare / zi / vânător

Tarif de organizare

(euro/zi/vânător)

Fazan (Phasianus colchicus)

01.10. – 28.02.

Conform cotă recoltă aprobată/autorizată

30

+ 15 euro / piesă

Potârniche (Perdix perdix)

15.09. – 31.12.

Conform cotă recoltă aprobată/autorizată

30

+ 12 euro / piesă

Rața mare (Anas platyrhyncos)

01.09. – 15.02.

10

65

Raţa mică (Anas crecca)

01.09. – 10.02.

10

65

Prepeliţă (Coturnix)

15.08. – 31.10.

25

50

Ciocârlie de câmp (Alauda arvensis)

15.09. – 31.10.

25

60

Turturica (Streptopelia turtur)

15.08. – 30.09.

20

50

 

Porumbelul gulerat (Columba palumbus)

01.09. – 10.02.

20

50

Porumbelul de scorbură (Columba oenas)

01.09. – 10.02.

3

50

Guguștiucul (Streptopelia decaocto)

15.08. – 28.02.

Conform cotă recoltă aprobată/autorizată

50

Graurul (Sturnus vulgaris)

15.08. – 28.02.

50

50

Cocoșarul, Sturzul de iarnă (Turdus pilaris)

01.09. – 28.02.

25

50

NOTĂ: – Pentru vânătoare organizată la mai multe specii, în acelaşi teritoriu, se percepe un singur tarif de organizare/zi/vânător (cel mai mare).

– În cazul în care nu se asigură vânat, tariful de organizare / zi//vânător se reduce cu 70%.

III. SERVICII PRIVIND VÂNĂTOAREA

1. Transport (în afara fondului cinegetic)

– maşini de teren şi autoturisme:

               – 1,50 euro/Km

               – 20 euro/oră

               – 150 euro/zi

2. Închiriere de arme şi vânzare cartuşe de vânătoare

– arme de vânătoare: – cu ţevi lise = 35 euro/zi/bucată

– cu ţevi ghintuite = 40 euro/zi/bucată

– cartuşe de vânătoare:

                – cu alice = 1,0 euro/bucată

               BRK  = 2,0 euro/bucată

               – cu glonţ = 4,5 euro/bucată

3. Interpret (translator)

– grup de 1-3 persoane: = 20 euro/zi

– peste 3 persoane: = 20 euro + 3 euro/zi/persoană.

NOTĂ:

În cazul derulării unor contracte ferme cu firme intermediare specializate, pentru încasări cumulate (din vânătoare) de 2.500 – 100.000 euro, acestea pot beneficia de comision de 1 – 10 % din încasări.

– Plata se face, la cursul de schimb valutar al B.N.R. din ziua plăţii, în orice monedă acceptată de statul român.