52 Glăvăneşti

1. Descrierea limitelor

NORD:       Localitatea Dealu Morii – drum de pământ la Boboş – Frumuşelu – şoseaua de piatră Frumuşelu până la intesecţia cu DJ Bacău – Podu Turcului – Răchitoasa (Glăvăneşti) pe DJ la Glăvăneşti, drum de pământ Glăvăneşti – Poiana, apoi Poiana – Cociu – pârâul Pereschiv – linie dreaptă la limita cu OS Bârlad, trup de pădure Gherghel ua 71

 EST:             Limita cu OS Bârlad din colţul trupului de pădure Gherghel ua 71 drum de pământ pe culme până în aval 500 m de barajul Fichiteşti (limita între OS Zeletin, OS Bârlad şi OS Adjud)

 SUD:            Intersecţia dintre  OS Zeletin, OS Bârlad şi OS Adjud, pe limita OS Adjud la nord de Lac Tăbuceşti şi Bicheşti prin sud de pădurea Bodeasa, intersecţia cu drumul Podu Turcului – Tecuci, apoi pe drumul Podu Turcului – Tecuci, intersecţia cu drumul spre Bogheşti, spre vest pe la nord de localitatea Izvoare, est de localitatea Rădăcineşti – DJ Tecuci – Dealu Morii                    

VEST:          Intersecţia limitei OS Adjud cu râul Berheci în amonte până la intersecţia cu drumul spre Rădăcineşti, în amonte pe firul apei Berheci până în localitatea Dealu Morii