Perioade admise

P E R I O A D E L E    D E    V Â N Ă T O A R E
specii de vânat pentru care A.J.V.P.S. BACĂU
are aprobate cote de recoltă
   
Denumirea speciei Perioada de vânătoare
A. M A M I F E R E
1. Bizamul (Ondatra zibethica) 1 septembrie – 15 aprilie
2. Căpriorul (Capreolus capreolus)  
– mascul 1 mai – 15 octombrie
– femelă 1 septembrie – 15 februarie
3. Cerbul comun (Cervus elaphus)  
– mascul trofeu 10 septembrie – 15 noiembrie
– mascul selecție 1 septembrie – 31 decembrie
– femelă și vițel 1 septembrie – 15 februarie
4. Dihorul comun (Putorius putorius) 15 septembrie – 31 martie
5. Iepurele-de-câmp (Lepus europaeus) 1 noiembrie – 31 ianuarie
6. Jderul (Martes sp.) 15 septembrie – 31 martie
7. Mistrețul (Sus scrofa)  
– mascul tot anul
– femelă și purcel 1 iunie – 31 ianuarie
8. Nevăstuica (Mustela nivalis) 15 septembrie – 31 martie
9. Șacalul (Canis aureus) tot anul
10. Viezurele (Meles meles) 1 august – 31 martie
11. Vulpea (Vulpes vulpes) tot anul
B. P Ă S Ă R I
1. Becațina comună (Gallinago gallinago) 1 septembrie – 28 februarie
2. Cioara grivă (Corvus corone cornix) 1 iunie – 31 martie
3. Ciocârlia-de-câmp (Alauda arvensis) 15 septembrie – 31 octombrie
4. Cocoșarul (Turdus pilaris) 1 septembrie – 28 februarie
5. Coțofana (Pica pica) 1 iunie – 31 martie
6. Fazanul (Phasianus colchicus) 1 octombrie – 28 februarie
7. Gaița (Garrulus glandarius) 1 septembrie – 28 februarie
8. Găinușa-de-baltă (Gallinula chloropus) 1 septembrie – 28 februarie
9. Gârlița mare (Anser albifrons) 15 octombrie – 15 februarie
10. Graurul (Sturnus vulgaris) 15 august – 28 februarie
11. Guguștiucul (Streptopelia decaocto) 15 august – 28 februarie
12. Lișița (Fulica atra) 1 septembrie – 10 februarie
13. Porumbelul gulerat (Columba palumbus) 1 septembrie – 10 februarie
14. Porumbelul-de-scorbură (Columba oenas) 1 septembrie – 10 februarie
15. Potârnichea (Perdix perdix) 15 septembrie – 31 decembrie
16. Prepelița (Coturnix coturnix) 15 august – 31 octombrie
17. Rața mare (Anas platyrhynchos) 1 septembrie – 15 februarie
18. Rața mică (Anas crecca) 1 septembrie – 10 februarie
19. Rața moțată (Aythya fuligula) 15 septembrie – 10 februarie
20. Rața pestriță (Anas strepera) 15 august – 15 februarie
21. Rața cârâitoare (Anas querquedula) 1 septembrie – 10 februarie
22. Sitarul de pădure (Scalopax rusticola) 1 septembrie – 28 februarie
23. Turturica (Streptopelia turtur) 15 august – 30 septembrie