25 Bârsăneşti

1. Descrierea limitelor

NORD:       Vf. Vatala (limita cu OS Tg. Ocna) – culmea Berzunţului până la confluenţa cu râul Tazlău (Scăriga)

 EST:             Râul Tazlău dela Scăriga în aval până la vărsarea în râul Trotuş (Oneşti)

 SUD:            Râul Trotuş de la vărsarea Tazlăului în amonte până la intersecţia cu culmea Găleanului (Tg. Ocna)                    

VEST:          Culmea Găleanului de la intersecţia cu râul Trotuş până la vf. Vatala.