19 Bogdanesti

1. Descrierea limitelor

NORD:       De la limita OS Tg. Ocna cu OS Oituz, de la vârful Coşna până la râul Trotuş, apoi pe râul Trotuş până la confluenţa cu râul Caşin (Oneşti)

 EST:          Confluenţa râului Trotuş cu râul Caşin în amonte pe Caşin până la podul Moldova

 SUD:            Bulevardul Oituz, de la podul Moldova până la ieşirea spre Caşin – dealul Cuciur – dealul Curiţa – dealul Manciuc – dealul Sticlăriei – fântâna Runcului (limita cu OS  Mănăstirea Caşin )                   

VEST:          Fântâna Runcului – pe culmea Runcului – OS Oituz pe pârâul Puturosul – proprietăţile particulare Muncei până în vf. Coşna.