32 Buhoci

1. Descrierea limitelor

NORD:        Pe DN Bacău – Vaslui de la podul peste Siret până la intersecţia cu drumul Bijghir şi pe acesta prin Bijghir până la trupul Măriuţei

 EST:             Trupul Măriuţei pe culmea Pietrăriei – trupul Zahana, pe culme pânăla Bibireşti pe şosea pânăla Văleni

 SUD:            Limita cu OS Bacău dela Văleni pe culmea Tamaşului pânăla Chetriş                   

VEST:          Dela Chetriş pe DJ Tamaşi – Ruşi Ciutea – Letea Veche, intersecţia cu DN Bacău – Vaslui (Holt)