2 Camenca

1. Descrierea limitelor

 NORD:        Limita cu OS Tarcău – jud. Neamţ de la vârful Rădvan – culmea Tarcăului până la vârful Merişor

 EST:            Limita cu OS Comăneşti – vârful Merişor – vârful Socilor – piciorul Încrucişat – culmea Preluca – culmea Preoteselor – vf. Pietrosu – vf. Aluniş – vf. Hotarului – culmea Muncelului – culmea Lacu Sec până la intersecţia cu râul Trotuş (la tunel)

 SUD:            Râul Trotuş (de la tunel), în amonte până la intrarea în satul Brusturoasa (drumul Camenca)

 VEST:         De la intersecţia râului Trotuş cu drumul Camenca – vf. Stogului – culmea Gheţăriei – culmea Ciudamir – culmea Tărhăuşului – vf. Grinduşa – vf. Rădvan