2 Poloboc

1. Descrierea limitelor

NORD:        Pârâul Nechit, de la intrarea în comuna Borleşti , până la vărsarea în râul Bistriţa, în continuare până în comuna Zăneşti, până la şoseaua naţională P.Neamţ – Bacău.

EST:             Şoseaua naţională P.Neamţ – Bacău, de la moara Zăneşti, până în Buhuşi, la intersecţia cu şoseaua Buhuşi – Blăgeşti;

SUD:            Şoseaua Buhuşi – Blăgeşti – Ţârdenii Mari – Bărcăneşti – Cândeşti – Vădurele – Tazlău – până la intersecţia cu şoseaua Tazlău – Frumoasa;               

VEST:           Şoseaua Roznov – Tazlău, de la Borleşti până la intersecţia cu şoseaua Tazlău – Frumoasa