54 Gloduri

1. Descrierea limitelor

NORD:        Limita cu OS Traian , la nord de trupul Bulău, pe zare Bulău

 EST:             Zarea printre trupurile Bulău şi Ţâgâra până la trupul Analog, în continuare până la trupul Mlăcin de la borna 573 pe pârâul Secu, intersecţia cu pârâul Drobotfor, pe pârâu la drumul de pământ Slobozia – Taula

 SUD:            Drumul de pământ Slobozia – Taula, prin Dealu Perjului – Onceşti  

VEST:          Onceşti – limita cu OS Traian pe culme – vest de trupul Leaua – dealul Făginului, trupul Buduioasa – Coroiul până la intersecţia cu DJ Izvoru Berheciului – Bacău, pe culme până la trupul Bulău