Anunturi

ANUNT IMPORTANT PENTRU MEMBRII PESCARI

1. Prin Ordinul comun nr. 58/12.03.2021 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și nr. 462/17.03.2021 al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 19.03.2021, se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie 2021 inclusiv;

2. În apele frontieră de stat perioada de prohibiție este

24 aprilie – 07 iunie 2021 (45 de zile).

3. Se declară zone de protecție pentru resursele acvatice vii – 500 m amonte și aval măsurați pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor care au cel puțin un picior în albia minoră a cursurilor de apă unde pescuitul este interzis în perioada 09.04. – 07.06.2021 și 01.11. 2021 – 15.03.2022.

4. Pentru știucă perioada de prohibiție a pescuitului este

01.02.2022 – 15.03.2022.

5. Pentru șalău și biban perioada de prohibiție a pescuitului este în perioada 20.03.2021 – 07.06.2021 inclusiv.

6. Pescuitul păstrăvului indigen, păstrăvului curcubeu şi păstrăvului fântânel este admis în perioada 1 aprilie – 30 septembrie 2021.

7. În mod special, pe teritoriul Rezervației Biosferei “Delta Dunării”, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv al speciilor știucă, șalău, somn și crap, este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch& release);

Recomandăm tuturor celor care practică pescuitul recreativ pe cele 19 zone atribuite A.J.V.P.S. Bacău să respecte prevederile legale din domeniu, să completeze fișa de captură la fiecare ieșire, să respecte interdicția pescuitului pe o distanță de 500 m în aval de baraj sau uzină electrică, să păstreze curățenia în zona de pescuit și să anunțe telefonic cazurile de braconaj, mortalitate piscicolă sau de poluare constatate.
Tuturor pescarilor le dorim multă sănătate și fir întins.

1. Prin adresa nr. 5170/10.05.2018 Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură a stabilit limitele zonei de pescuit recreativ între A.J.V.P.S. Bacău și CRE Bacău pe râul Siret cu Lacul de acumulare Galbeni.
Acestea sunt:
– în partea de Nord a Lacului Galbeni – zona de curbură a digului vestic în dreptul Stației de pompare
– în partea de Sud – dig baraj.
A.J.V.P.S. Bacău a marcat în teren foarte clar aceste limite cu vopsea roșie aplicată pe digul vestic.

2. Limita între zona de pescuit recreativ ,,Râul Bistrița” contractată de A.J.V.P.S. Bacău și ,,Lacul de acumulare Bacău II” contractată de CRE Bacău este în dreptul colțului sudic al pădurii Șerbănești.

3. Solicităm respectarea limitelor stabilite de către toți membrii pescari recreativi din ambele asociații.

ZONELE DE PESCUIT RECREATIV
gestionate de A.J.V.P.S. Bacău în baza
Contractului de utilizare nr. 33/11.10.2017

1. Râul Siret – 119 Km, de la limita cu județul Neamț (Hârlești) până la limita cu județul Vrancea (Tătărăști),
2. Râul Bistrița – 39 Km, de la limita cu județul Neamț (Costișa) până la confluența cu Râul Siret (comuna Nicolae Bălcescu),
3. Râul Tazlău – 63 Km, de la limita cu județul Neamț până la confluența cu Râul Trotuș (Onești),
4. Râul Tazlăul Sărat – 47 Km, de la izvoare până la confluența cu Râul Tazlău,
5. Râul Trotuș – 125 Km, de la limita cu județul Harghita până la limita cu județul Vrancea (Slobozia),
6. Pârâul Sulța – 25 Km, de la izvoare până la confluența cu Râul Trotuș (Agăș),
7. Pârâul Ciobănuș – 30 Km, de la izvoare până la confluența cu Râul Trotuș (Ciobănuș),
8. Pârâul Asău – 40 Km, de la izvoare până la confluența cu Râul Trotuș (Asău),
9. Râul Uz – 17 Km, de la limita cu județul Harghita până la confluența cu Râul Trotuș (Dărmănești),
10. Râul Slănic Moldova – 37 Km, de la izvoare până la confluența cu Râul Trotuș (Tg. Ocna),
11. Râul Oituzul Moldovenesc – 50 Km, de la limita cu județul Covasna până la confluența cu Râul Trotuș (Onești),
12. Pârâul Leșunț – 20 Km, de la izvoare până la confluența cu Râul Oituzul Moldovenesc,
13. Râul Cașinul Inferior- 68 Km, de la confluența cu Pârâul Carasău până la confluența cu Râul Trotuș (Onești),
14. Lacul de acumulare Gârleni – 200 ha, de la Lespezi până la Șurina,
15. Lacul de acumulare Lilieci – 262 ha, de la Hemeiuș până la Lilieci,
16. Lacul de acumulare Agrement – 50 ha, din Bacău,
17. Lacul de acumulare Răcăciuni – 1.700 ha, de la Faraoani până la Răcăciuni,
18. Lacul de acumulare Berești – 1.800 ha, de la Orbeni până la Berești,
19. Lacul de acumulare Poiana Uzului – 350 ha, în amonte de Dărmănești.

Pe aceste zone pot pescui:

– Membrii pescari ai A.J.V.P.S. Bacău, cu Carnetul de membru vizat la zi și Permis ANPA eliberat de A.J.V.P.S. Bacău;
– Membrii asociațiilor afiliate la A.G.V.P.S. din ROMÂNIA, vizați la asociațiile de bază, cu 50% cotizație achitată și la A.J.V.P.S. Bacău, în baza Permisului ANPA eliberat de asociațiile de unde provin;