Anunturi

ÎN ATENŢIA MEMBRILOR PESCARI

1. Prin Ordinul comun nr. 561/21.12.2023 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și nr. 11/11.01.2024 al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 42 din 17.01.2024, se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale,  pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie 2024 inclusiv;

2. În apele frontieră de stat perioada de prohibiție este 24 aprilie – 07 iunie 2024 (45 de zile);

3. Se declară zone de protecție pentru resursele acvatice vii – 500 m amonte și aval măsurați pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor care au cel puțin un picior în albia minoră a cursurilor de apă unde pescuitul este interzis în perioada 01.01. – 15.03.2024 și în perioada 01.11.  – 31.12.2024;

4. Pentru știucă  perioada de prohibiție a pescuitului este 01.02.2024 – 20.03.2024 și 09.04.2024 – 07.06.2024 inclusiv;

5. Pentru șalău și biban perioada de prohibiție a pescuitului este în perioada 20.03.2024 – 07.06.2024 inclusiv;

6. Pescuitul păstrăvului indigen, păstrăvului curcubeu şi păstrăvului fântânel este admis în perioada  1 aprilie – 30 septembrie 2024.

7. În mod special, pe teritoriul Rezervației Biosferei “Delta Dunării”, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv al speciilor știucă, șalău, somn și crap, este permis numai cu eliberarea imediată a tuturor capturilor (catch&release), cu reținerea unui singur exemplar/zi, dintr-o singură specie.

————————–

COTIZAȚII PROVIZORII PESCUIT RECREATIV PE ANUL 2024

(viză carnet membru AJVPS valabilă pe toate zonele de pescuit recreativ, gestionate de AJVPS în județul Bacău)

  1. Adulți până la 65 ani = 200 lei (190 lei până la 31.01.2024)
  2. Pensionari până la 65 de ani = 150 lei (142 lei până la 31.01.2024)
  3. Adulți 65-75 de ani, pensionari gr. II. invaliditate, persoane cu handicap, tineri 14-18 ani, elevi și studenți la zi până la 25 de ani = 100 lei (95 lei până la 31.01.2024)
  4. Adulți peste 75 de ani, copii până la 14 ani = 50 lei
    (47 lei până la 31.01.2024)

Cotizații de înscriere nou membru

  • Integrală (adulți până la 75 de ani) = 40 lei
  • Redusă 50% (tineri 14-18 ani, adulți peste 75 de ani) = 20 lei

Cotizații reînscriere foști membri AJVPS, ultima viză făcută în anul 2021 sau 2022:

  • Integrală (adulți până la 75 de ani) = 20 lei
  • Redusă 50% (tineri 14-18 ani, adulți peste 75 de ani) = 10 lei

Recomandăm tuturor celor care practică pescuitul recreativ pe cele 19 zone atribuite A.J.V.P.S. Bacău să respecte prevederile legale din domeniu, să completeze fișa de captură la fiecare ieșire, să respecte interdicția pescuitului pe o distanță de 500 m în aval de baraj sau uzină electrică, să păstreze curățenia în zona de pescuit și să anunțe telefonic cazurile de braconaj, mortalitate piscicolă sau de poluare constatate.
Tuturor pescarilor le dorim multă sănătate și fir întins.

1. Prin adresa nr. 5170/10.05.2018 Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură a stabilit limitele zonei de pescuit recreativ între A.J.V.P.S. Bacău și CRE Bacău pe râul Siret cu Lacul de acumulare Galbeni.
Acestea sunt:
– în partea de Nord a Lacului Galbeni – zona de curbură a digului vestic în dreptul Stației de pompare
– în partea de Sud – dig baraj.
A.J.V.P.S. Bacău a marcat în teren foarte clar aceste limite cu vopsea roșie aplicată pe digul vestic.

2. Limita între zona de pescuit recreativ ,,Râul Bistrița” contractată de A.J.V.P.S. Bacău și ,,Lacul de acumulare Bacău II” contractată de CRE Bacău este în dreptul colțului sudic al pădurii Șerbănești.

3. Solicităm respectarea limitelor stabilite de către toți membrii pescari recreativi din ambele asociații.

ZONELE DE PESCUIT RECREATIV
gestionate de A.J.V.P.S. Bacău în baza
Contractului de utilizare nr. 33/11.10.2017

1. Râul Siret – 119 Km, de la limita cu județul Neamț (Hârlești) până la limita cu județul Vrancea (Tătărăști),
2. Râul Bistrița – 39 Km, de la limita cu județul Neamț (Costișa) până la confluența cu Râul Siret (comuna Nicolae Bălcescu),
3. Râul Tazlău – 63 Km, de la limita cu județul Neamț până la confluența cu Râul Trotuș (Onești),
4. Râul Tazlăul Sărat – 47 Km, de la izvoare până la confluența cu Râul Tazlău,
5. Râul Trotuș – 125 Km, de la limita cu județul Harghita până la limita cu județul Vrancea (Slobozia),
6. Pârâul Sulța – 25 Km, de la izvoare până la confluența cu Râul Trotuș (Agăș),
7. Pârâul Ciobănuș – 30 Km, de la izvoare până la confluența cu Râul Trotuș (Ciobănuș),
8. Pârâul Asău – 40 Km, de la izvoare până la confluența cu Râul Trotuș (Asău),
9. Râul Uz – 17 Km, de la limita cu județul Harghita până la confluența cu Râul Trotuș (Dărmănești),
10. Râul Slănic Moldova – 37 Km, de la izvoare până la confluența cu Râul Trotuș (Tg. Ocna),
11. Râul Oituzul Moldovenesc – 50 Km, de la limita cu județul Covasna până la confluența cu Râul Trotuș (Onești),
12. Pârâul Leșunț – 20 Km, de la izvoare până la confluența cu Râul Oituzul Moldovenesc,
13. Râul Cașinul Inferior- 68 Km, de la confluența cu Pârâul Carasău până la confluența cu Râul Trotuș (Onești),
14. Lacul de acumulare Gârleni – 200 ha, de la Lespezi până la Șurina,
15. Lacul de acumulare Lilieci – 262 ha, de la Hemeiuș până la Lilieci,
16. Lacul de acumulare Agrement – 50 ha, din Bacău,
17. Lacul de acumulare Răcăciuni – 1.700 ha, de la Faraoani până la Răcăciuni,
18. Lacul de acumulare Berești – 1.800 ha, de la Orbeni până la Berești,
19. Lacul de acumulare Poiana Uzului – 350 ha, în amonte de Dărmănești.

Pe aceste zone pot pescui:

– Membrii pescari ai A.J.V.P.S. Bacău, cu Carnetul de membru vizat la zi și Permis ANPA eliberat de A.J.V.P.S. Bacău;
– Membrii asociațiilor afiliate la A.G.V.P.S. din ROMÂNIA, vizați la asociațiile de bază, cu 50% cotizație achitată și la A.J.V.P.S. Bacău, în baza Permisului ANPA eliberat de asociațiile de unde provin;

————————–

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR PESCARI AI A.J.V.P.S. BACĂU

Membrii pescari ai AJVPS Bacău vizați la zi și deținători ai permisului ANPA care sunt controlați abuziv de reprezentanții CRE (Centrul Regional de Ecologie Bacău) pe cele 19 zone contractate de A.J.V.P.S. Bacău, sunt rugați să-i legitimeze și să sesizeze prin telefon A.J.V.P.S. Bacău la nr. 0234543800, A.N.P.A. Moldova la tel nr. 0747287456 și organele de cercetare penală.

————————–