Anunturi

Programul activităţilor de evaluare a efectivelor de vânat 2017
       
FONDUL CINEGETIC D A T A ORA LOCUL DE ADUNARE
       
10 Solonţ 25.02.2017 8 Pod intrare sat Pârjol
26.02.2017 8 Fost C.A.P. Solonţ
11 Poduri 25.02.2017 8 Muzeu Tescani
26.02.2017 8 Intersecţie Cernu – Buleni
19 Bogdăneşti 26.02.2017 8 Magazin Pârgărești
24 Brătila 26.02.2017 8 Podul Benii
25 Bârsăneşti 26.02.2017 8 Viișoara – capăt
27 Şerbeşti 26.02.2017 8 S.M.A. Filipești
28 Dămieneşti 26.02.2017 8 Magazin Roșiori
29 Odobeşti 25.02.2017 8 Staţie auto Odobești
31 Parincea 26.02.2017 8 Centru Ungureni
32 Buhoci 26.02.2017 8 Intersecţie drum Buhoci (Negrea)
33 Gioseni 25.02.2017 8 Mănăstirea Gioseni
41 Trebeş 26.02.2017 8 Clopotniță Barați
43 Sascut 26.02.2017 8 PECO Valea Seacă
45 Corbasca 25.02.2017 9 Biserică Scărişoara
46 Găiceana 26.02.2017 8 Monument Găiceana
47 Huruieşti 25.02.2017 8 Primăria Huruiești
48 Borzeşti 26.02.2017 8 Pod Heltiu
49 Urecheşti 26.02.2017 8 Dispensar Coțofănești
52 Glăvăneşti 25.02.2017 8 Piața Pd. Turcului
53 Vultureni 25.02.2017 8 Ferma Vultureni
54 Gloduri 26.02.2017 8 Ferma Izv. Verheciului
2 Poloboc – NT 26.02.2017 8 Pod canal Costișa

 

 

A.J.V.P.S. Bacău vinde următoarele arme de foc:

 

– 2 arme utilitare (pistol marca CARPAȚI, cal. 7,65 mm) la prețul de 350 lei/buc. (inclusiv TVA);

– 1 armă de vânătoare marca BARS BAIKAL cal. 5,6×38 mm, la prețul de 500 lei (inclusiv TVA).

 

Relații la tel. 0748118832.